ca

Avís legal

Identificació

– Denominació social: BÀRBARA LANCERO BELDA
– Nom comercial: LA MAGRANA ECLÈCTICA
– Domicili social: C/MARIOLA, 15, 46670 LA POBLA LLARGA – VALÈNCIA

Comunicacions

– E-mail: lamagranaeclectica@gmail.com
– Adreça postal: C/MARIOLA, 15, 46670 LA POBLA LLARGA – VALÈNCIA

Oferta de productes i referència de preus

En compliment de la normativa vigent i, en especial de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, LA MAGRANA ECLÈCTICA ofereix en la seua pàgina web, informació sobre tots els productes en venda, les seues característiques i preus. Poden existir lleugeres variacions en l’aspecte final del producte respecte de les fotografies mostrades degut a que tots els productes són confeccionats de manera artesanal.

Així mateix, es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s’ofereixen als seus clients a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de les mateixes. D’aquesta manera, els productes oferts en cada moment pel website, es regiran per les condicions generals o particulars vigents en cada cas. A més, té la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als productes esmentats.

​Política de preus

Tots els preus que s’indiquen a través de la pàgina web inclouen l’IVA i els altres impostos que li pugueren correspondre i estan expressats en euros. No obstant això, aquests preus, no inclouen les despeses corresponents a l’enviament dels productes, que es detallen a part i han de ser acceptats pel client o usuari.

Despeses d’enviament

Per al servei de transport s’ha establert l’enviament mitjançant empresa de paqueteria. També hi ha la possibilitat de recollir al taller a la següent adreça: C/MARIOLA, 15, 46670 LA POBLA LLARGA – VALÈNCIA

L’àmbit territorial d’activitat comprèn tota la península, les illes Balears i Andorra.

En tots els casos, el preu de transport s’indica a part, i són calculats segons la destinació.

En el cas que s’apliquin, els aranzels i impostos de duanes van a càrrec de el client sense excepció.

Disponibilitat

La disponibilitat dels productes oferts per aquesta pàgina web pot variar en funció de la demanda dels clients o usuaris. Si el producte sol·licitat està esgotat en el moment de l’encàrrec s’informa al client, i tenint en compte que tots els productes estan confeccionats de manera artesanal, el temps de producció pot oscil·lar entre 5 i 7 dies hàbils. Una vegada confeccionat es procedirà al seu enviament o lliurament físic segons l’opció escollida pel client. La Magrana Eclèctica aplicarà els mateixos terminis per al cas que el producte adquirit siga personalitzat.

Lliurament de la comanda

El temps aproximat per al lliurament de la seua comanda és de 24-48 hores.

En tots els casos els lliuraments seran realitzats en dies hàbils, a l’adreça de lliurament que el client indique. Serà el client qui s’encarregue que no hi haja impediments de qualsevol tipus per a la mateixa i haurà de signar l’albarà de lliurament.

Forma de pagament

El client pot triar entre les següents formes de pagament:

Targetes de Crèdit : www.lamagranaeclectica.com accepta el pagament amb targeta Visa, Mastercard i Maestro.

Transferència: mitjançant ingrés al compte indicat en el procés de pagament. Important: si el pagament no es confirma en un termini de 72 hores la comanda quedarà automàticament anul·lada.

La seua comanda serà tramitada en el moment en què el pagament hagi estat autoritzat pel seu banc o caixa. El pagament en línia es realitza mitjançant passarel·la de pagament amb una connexió segura, mitjançant TPV virtual de Cajamar i Redsys.es. La passarel·la de pagament estableix els estàndards de seguretat, en el cas de targetes Visa, Mastercard i Maestro, donades d’alta al sistema de pagament segur Verified by Visa que estableix l’ús de contrasenyes exclusives que garanteixen la seguretat de l’ús de la targeta de crèdit ja que són codificades quan es transmeten per internet.

Així mateix, LA MAGRANA ECLÈCTICA, es reserva la possibilitat de demanar a l’usuari que aporti dades complementàries per poder gestionar la compra.

Garantia

A l’hora de confeccionar tots els productes d’aquesta botiga es té en consideració l’aprofitament al màxim de tots els recursos, amb la finalitat de generar el mínim nombre de residus. I a més, aquests residus són gestionats, reciclats i/o reutilitzats, de manera adequada.

Els tèxtils utilitzats per a la confecció de les compreses són orgànics en la seua majoria i tenen el certificat GOTS (Global Organic Texitile Standards). D’altres tenen el certificat OEKO-TEX, que garanteix que no contenen substàncies nocives, ni han sigut utilitzades en tot el procés de fabricació dels productes, amb la finalitat de maximitzar la seua salubritat i sostenibilitat.

La majoria de tèxtils utilitzats per a la resta de productes també tenen el certificat OEKO-TEX.

Altres productes, com són la corfa d’espelta i el blat utilitzat per als zafus, rotllos cervicals, antifaços i saquets tèrmics, també són de producció ecològica.

Degut a la confecció artesanal dels productes i a la seua unicitat, es possible que hi hagen algunes variacions respecte a les imatges mostrades a la web. Variacions que no afectaran en cap moment a la seua finalitat i utilitat.

Dret de desistiment

El dret de desistiment és la facultat que té l’usuari de deixar sense efecte un contracte celebrat a distància en determinats casos, sense necessitat de justificar la seva decisió i sense penalització de cap classe.

El termini de què es disposa per a l’exercici del dret de desistiment amb caràcter general és de 14 dies naturals i no estarà subjecte a cap formalitat. En tot cas es considerarà vàlidament exercitat mitjançant l’enviament del document de desistiment o mitjançant la devolució dels productes rebuts en el termini legalment establert.

En el cas que el producte s’hagi personalitzat i tal com estableix la normativa, no serà possible invocar el dret de desistiment, ja que la comanda s’ha confeccionat segons les indicacions i especificacions per escrit del client.

Seguretat

www.lamagranaeclectica.com garanteix que totes les transaccions que gestiona són 100% segures i que mai es carregaran extres a la targeta.

El nostre Programari de compra en línia és totalment segur.

Tota la informació que ens proporcione en el desenvolupament del procés de compra és informatitzada i es troba regida per la legislació vigent en la matèria.

La transmissió de totes les dades personals es desenvolupa a través d’un entorn segur, amb un servidor de línia segura en el qual la informació és encriptada, impedint així qualsevol accés no autoritzat a aquesta.

Jurisdicció i llei aplicable

La prestació dels serveis de www.lamagranaeclectica.com es regeix per l’acordat entre les parts i pel que estableixen aquestes condicions generals, a les normes autonòmiques vigents, en el lloc de celebració del contracte i, si no n’hi ha, per allò disposat a la Llei de modificació del Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i Lleis Complementàries.

Qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals del partit judicial competent.